ahoj a


ahoj ah

Norsko a Evropský hospodářský prostor

15. května 2008 v 9:28 | Tereza Holanová |  norské ozvěny
O vytvoření Evropského hospodářského prostoru Norsko dlouhodobě usilovalo a od roku 1989 aktivně vedlo na toto téma diskuse. Samotný Evropský hospodářský prostor (EHP, anglicky EEA - European economic area) vznikl v říjnu 1991. U jeho zrodu stály Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Důvod založení je snadno odhadnutelný. Země chtěly vytvořit prostor, ve kterém by platily čtyři základní ekonomické svobody - volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu.

Poté, co Norové podruhé v referendu zamítli vstup do EU, se základním stavebním kamenem pro vztah Norsko - EU stala Dohoda EHP, která nabyla platnosti 1. ledna 1994. Prostřednictvím této dohody má Norsko přístup k veškerému jednotnému vnitřnímu trhu Unie. Dohoda zajišťuje, že se norským firmám a občanům a firmám a občanům Unie dostane rovného zacházení v zemích EU i EHP. Obsahuje soubor pravidel, které řídí obchodní a hospodářské vztahy zúčastněných stran, nevztahuje se na celní unii EU. Země EHP rovněž nejsou součástí společné zemědělské politiky EU. Na dodržování závazků plynoucích z Dohody dohlíží Dozorčí úřad ESVO a Soudní dvůr ESVO.
Díky aktivitě, se kterou se Norsko podílí na činnosti EHP, zůstává země v úzkém kontaktu s EU a jejími členskými státy. Norská vláda usiluje o spolupráci s Unií ve všech oblastech, kde EU Norsko ovlivňuje. Zejména se jedná o oblast energetiky a životního prostředí. Norský předseda vlády se dvakrát ročně setkává s předsedou vlády té země, která zrovna Evropské unii předsedá.
Granty EHS (Finanční mechanismy EHS)
Jednou z nejvýznamnějších aktivit EHS, je poskytování finančních grantů. Ty dostalo celkem patnáct zemí Evropské unie. Jednak deset států, které k Unii přistoupily v roce 2004, Bulharsko a Rumunsko, o které se Unie rozšířila v roce 2007, kromě toho Španělsko, Portugalsko a Řecko, které jsou považovány za ekonomicky slabší státy z původních patnácti zemí Unie.
Proč zmiňujeme granty v práci zabývající se především norskými aktivitami ve významných evropských sdruženích? Norsko coby ekonomicky nejvyspělejší člen EHS na granty poskytuje 97 % celkových financí.
Tyto příspěvky nejsou, jak se na první pohled zdá, dobrovolné. Od chvíle, kdy Dohoda EHP vstoupila v platnost, mají země ESVO zapojené do EHP povinnost přispívat stanovenou částkou na hospodářský a sociální rozvoj chudších zemí EU. Rozšířením EU a EHP 1. 5. 2004 se tyto příspěvky značným způsobem navýšily. Granty slouží především k financování vzdělávání a školení, ochrany životního prostředí, podpory kulturního dědictví, účinnější kontroly na vnějších hranicích, posílení soudní moci, zdraví a péče o děti.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama