ahoj a


ahoj ah

Pragmatika dvou Krylových textů, část III.

30. dubna 2009 v 23:22 | Tereza Holanová |  co jsem přečetlaTato báseň je podle mého názoru na reference ještě bohatší. Jednak je to dáno větším rozsahem textu, jednak tím, že Timur a jeho parta v sobě nese více myšlenek než Bratříček.

Ten se de facto týká pouze jedné myšlenky, sovětské okupace, zatím co v Timurovi se Kryl snaží komplexně postihnout, jak vnímá počátek devadesátých let.

Rozšifrování některých spojení mi činilo problémy, protože neznám přesné souvislosti, a kontext, do něhož jsem je dosadila, může být chybný. Z tohoto důvodu a dále proto, že báseň odkazuje na obrovské množství témat k zamyšlení, jsem rozebrala pouze některé výrazy, která považuji v textu za nejdůležitější.


Sametová revoluce znamená převrat, symbolický pád komunismu, který proběhl mírovou cestou. Toto označení používá česká společnost dodnes, lze jej považovat za ustálené spojení. Za vlastní jméno bez jiného významu jej však označit nemůžeme, protože v globálním hledisku by mohlo dojít k jeho nepochopení. Ve spojení Zbyl vpravo mozek - vlevo ruce Kryl vyjadřuje, jak vnímá tehdejší politické rozdělení společnosti. Vadí mu, že inteligentní vrstva prosazuje a volí Občanskou demokratickou stranu, zatím co v obyčejném, pracujícím lidu zůstalo zakořeněno levicové přesvědčení. Řada lidí si stěžuje na nové společenské uspořádání a volá po návratu komunismu. Kryl tento názor odsuzuje a považuje jej za nevděčnost a neschopnost naložit se svobodou. Výrazem nové svaté označuje nové politické osobnosti, k nimž český národ vzhlíží. Myšlenku lze vyložit i tak, že český lid má neustálou potřebu někoho uctívat a být (svým způsobem) někomu podřízen. Tento předpoklad potvrzuje Krylovo tvrzení o Václavu Havlovi: "Je to nepochopitelné, ale on lidem totálně pasuje, neboť si ho zmytizovali a mají z něj modlu. Pokud se nebude plést do jejich věcí, tak mu budou pět: Tatíčku starý náš, šedivou hlavu máš, ale běda, jak jim sáhne trošku na jejich koryta a pseudojistoty."

Matička stověžatá vyjadřuje hlavní město Prahu, toto spojení se používá v běžné řeči poměrně často. Holba je prastará objemová jednotka neurčité hodnoty. V Krylově básni z ní vlastenci pijí pivo, může tedy tvořit ekvivalent k pintě nebo dnešnímu půllitru. Všechna tato označení jsou sice jednotkami objemu, v přeneseném významu však znamenají nádobu, v níž se dané množství tekutiny nachází. Ve spojení Velké širé rodné Lány, které převzal z názvu sbírky Josefa Václava Sládka, píše Lány úmyslně s počátečním velkým písmenem. Odkazuje tak na zámek Lány, letní sídlo českých prezidentů. Křestní jméno Marta nepochybně znamená zpěvačku Martu Kubišovou, která vyznávala tytéž ideály jako Václav Havel a lidé okolo něj. S Havlem ji pojí i názorová shoda (oba byli Chartisté) a dlouholeté přátelství (Havel je kmotrem její dcery). Spojení Timur a jeho parta odkazuje na povídku Arkadije Gajdara.


Skupinka chlapců s Timurem v čele tajně pomáhá rodinám, jejichž muži jsou na frontě nebo zemřeli ve Velké vlastenecké válce. "Timurovci" zde představují dobro, statečnost a hrdinství, které v závěru příběhu zvítězí nad snahou škodit a mít prospěch z cizího neštěstí. Timurem Kryl nazývá Havla, kterého veřejnost na počátku devadesátých let nekriticky obdivovala. K tomuto tématu napsal: " Jeho osobnost považuji za vynikající, fantastickou a skvělou. Jeho chybou je, že má strašnou potřebu, aby ho lidé milovali, aby měl popularitu beze zbytku a nezkalenou. Neuškodilo by mu více důstojnosti a méně populismu."[1] Ve verši Má nové dresy státní garda autor naráží na skutečnost, že si Havel do vlády přizval řadu normalizačních komunistů, například Mariana Čalfu. Krylovi vadilo, že lidé, kteří byli viníky, namnoze zločinci, jsou přičiněním vítězů v pozicích, kdy mají znovu šanci vést loutky.[2]

Ve spojení Malý Černý vzadu naráží na jména dvou osobností. Hudební kritik Jiří Černý stál u vydání Krylovy první desky Bratříčku, zavírej vrátka. V devadesátých letech se názory těchto dvou mužů rozešly, protože Černý na rozdíl od Kryla nezaujímal kritický postoj vůči polistopadovému vývoji a pohyboval se v blízkosti Havla a největších politických špiček. Biskupa Václava Malého oproti tomu Havel (podle Kryla neprávem) z politiky vytlačil. Spojení Malý Černý vzadu může jednak znamenat, že v adresátovi "převládne" Malý, tedy čistota a mravnost, ale stane se "černým" a neslyšeným. Nebo se naopak může stát Černým, to znamená dostat se do politiky, ale být "malý", takřka bez vlivu.

Spojení novináři okusují pero lze vyložit jako kritiku žurnalistů, kteří nepíší spontánně, ale takticky a neobjektivně. "Okusují pero", protože nevidí elementární problémy, na něž Kryl upozorňoval, a místo toho vymýšlejí, jak psát, aby byli ku prospěchu, kde bude třeba. Kryl se tehdy vyjádřil, že vznik demokratického státu znamenal zrod nové informační totality, tyranie médií.[3] Snít o korytě znamená obecnou touhu zbohatnout, která českou polistopadovou společnost provázela. Kryl se proti tomuto mamonu stavěl, tvrdil, že si lidé pletou obchod se zlodějinou a svobodné podnikání s krádeží. Podle jeho názoru vyměnili letitou opozici a vzpouru za všeobecné blbství, které ubíjí život, a lásku za věci a spotřebu.[1] Kryl, Marlen: Karel Kryl, Rozhovory, str. 322

[2] Čermák, Miloš: Půlkacíř, str. 127

[3] http://www.netsocan.cz/socan/num0304/kryl.html

 


Komentáře

1 Peter Beran | E-mail | 25. prosince 2010 v 23:46 | Reagovat

Ať poslouchám jak poslouchám, Karel Kryl nemluví v básni "Timur a jeho parta" o "novinářích", ale je zřetelně slyšet, že použil novotvar "nevináři". Tím by se význam tohoto verše posunul někam dál, protože by to byla kritika před a po listopadových žurnalistů, kteří velice hbitě obrátili kabáty a kázali dál svoje tmářské bludy jen jaksi přepólované. Tak to vidím já. Nemám pravdu? Poslechněte si to na CD "Zas padá listí" kde vyšel přehled jeho básní z lez 1962 až 1991 v Supraphonu

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama