ahoj a


ahoj ah

Pragmatika dvou Krylových textů, část IV.

30. dubna 2009 v 23:29 | Tereza Holanová |  co jsem přečetlaDeixe je speciálním modem reference. Na rozdíl od reference nespoléhá na konotace jednotlivých výrazů, na vzájemnou znalost symbolů a aktuálního kontextu, ale využívá dílčích referenčních prostředků.

Mezi ty patří buď zájmeno "on", deiktické (neboli odkazovací) výrazy, nejčastěji ukazovací zájmena, dále indexy (já, ty, zde, teď), prostředky vyjádření času, příslovce času a místa a další prostředky, které identifikují účastníky komunikace.

Můžeme sem zařadit i osobu a čas u sloves, funkci deixe mají rovněž slovesné koncovky. Deiktickými prostředky doplňujeme plnovýznamové výrazy. Pomocí deixe odkazujeme na jednotlivé komponenty sdělení, na základě jejího užití lze měnit význam aktuální komunikační situace.[1] Ukazováním se definuje nějaká entita, které se přisuzuje konkrétní příznak.


V této básni Kryl využívá deiktické výrazy k definování širšího pojmu v následujících případech. Ve spojení To nejsou bubáci označuje slovem "to" skupinu okupantů Varšavské smlouvy, kteří přišli 21. srpna 1968 na území Československé socialistické republiky. Protože se jedná o živé osoby, bylo by správné použití pronomina "oni". Demonstrativum středního rodu používáme pro označení věcí nebo abstraktních pojmů. Protože Kryl přisoudil konkrétním osobám neživý výraz, označil je jako věc, "cosi", dodává existenci vojáků na jakési hrůznosti. Tento dojem umocňuje redundancí, kdy o dva verše níže používá zájmeno "to" opět, tentokrát přímo ve spojení s životným (a živým) výrazem vojáci. Podruhé používá deiktický výraz "to" v refrénu tato noc nebude krátká. Celková věta je obrazná, metaforická, Kryl evidentně nemá na mysli noc jako denní dobu, ale jako období, které charakterizují vlastnosti noci (tma, chlad, nejistota, strach, úzkost). Pronominem "tato" odkazuje na období, ve kterém píseň složil a kdy se dostala k publiku, tedy dobu sovětské okupace, nesvobody, útlaku.


Z čistých indexů (já, ty, zde, teď) používá Kryl pouze výraz "ty" ve spojení Bojím se o tebe. Indexový výraz se také může stát součástí sémantiky výpovědi (lze jej vynechat a z textu je zřejmé, že myslíme "sem", tedy na místo, kde je mluvčí, nebo opačně "odtud"). U Bratříčku, zavírej vrátka najdeme toto vynechání například ve spojení Přijeli v hranatých zelených maringotkách. Z výpovědi jasně vyčteme, že autor myslel "sem", do Československa. Stejně tak z veršů Se slzou na víčku hledíme na sebe vyčteme aktuálnost a vynechané "teď". Vzhledem k tomu, že byl písňový text zpíván jako bezprostřední reakce na okupaci a většina lidí si jej dává do souvislosti právě se srpnem 1968, provází aktuálnost celou skladbu, většina sdělení se k okamžiku "právě teď" vztahuje. Jako příklad mohu uvést Buď se mnou, bratříčku (teď), bojím se o tebe (právě teď), dále Prší a venku se setmělo (vyjádření situace a nálady, která po okupaci ve společnosti panovala), Nadávky polykej a šetři silami (teď), Nauč se písničku, Cesta je rozbitá, a tak dále. Přestože Kryl časové indexy vynechal, píseň poměrně jednoznačně referuje k danému období. Spisovatelé a novináři, kteří se přou, zda je Bratříček "jednorázová" nebo nadčasová píseň, by podle mého názoru měli k tomuto aspektu přihlédnout.


Z prostorové deixe lze v básni najít deixi poziční, ve výrazu Zpátky už nemůžeme. Deiktickým prostředkem je adverbium "zpátky", z hlediska prostorových vztahů jej vnímáme dynamicky, jako pohyb nazpět.

V časové deixi využívá autor sloveso "je". Spojení Vždyť už jsi velikej jednak značí obecný fakt, že adresát dosáhl dospělého věku. Můžeme si jej však také vyložit jako sdělení, že nedávno "velikej" nebyl a že vlivem stávajících událostí dospěl nebo byl do role zodpovědného člověka řešícího problémy dospělých postaven. Verš Tato noc nebude krátká v kontextu Krylova textu nechápeme jako rozdíl v trvání denního období, ale jako sdělení, že po krátkém oživení a uvolnění během Pražského jara nastává dlouhá doba nesvobody. Spojení Cesta je rozbitá rovněž interpretujeme čistě symbolicky. A to buď, že dříve nebyla (život méně komplikovanější) nebo že v této podobě existovala odjakživa, ale mluvčí s adresátem po ní zatím nebyli nuceni jít.


Jako další druh deixe se tu uplatňuje deixe personální. Pomocí té se vztahuje výpověď k partnerům komunikace.[2] Využíváme k ní především pronomina. Inkluzivní zájmeno "my" se uplatňuje ve spojeních Se slzou na víčku hledíme na sebe, Jestliže nedojdeme, Budeme klopýtat a Zpátky už nemůžeme. V uvedených spojeních se pokaždé vztahuje ke dvojici nebo skupině, jejíž je mluvčí členem a které adresuje své sdělení. Například z výrazu Se slzou na víčku hledíme na sebe vyplývá, že s onou slzou na sebe nehledí všichni (například pro okupanty tato charakteristika neplatí), ale pouze adresát a užší skupina lidí okolo něj.

Textová deixe se uplatňuje například ve verši Nauč se písničku, (ona) není tak složitá. Podmět v druhé větě je sice vynechaný, nicméně je zřetelné, že se druhá věta vztahuje právě k předmětu druhé věty, tedy k písničce. Prostředkem textové deixe je tu osobní zájmeno, které kopíruje rod a číslo slova, k němuž se vztahuje.[1] Hirschová Milada: Pragmatika v češtině, str. 61

[2] Hirschová Milada: Pragmatika v češtině, str. 27
 


Komentáře

1 AnthozyArrex | E-mail | 19. srpna 2017 v 3:21 | Reagovat

canadian pharmacy cialis 20mg knowledge base
http://cialis-walmart.net - cialis over counter at walmart
  cialis 20 mg 8 table the team
<a href="http://cialis-walmart.net">cialis over the counter at walmart
</a> - cialis 10mg tablets our newest member
cialis 20mg canada find all posts by

2 JeszeRes | E-mail | 17. října 2017 v 23:58 | Reagovat

clilly icos cialis tablets
http://vigrawithoutadoctorsprescription.net - viagra without prescription
  uk cialis cheap
<a href="http://vigrawithoutadoctorsprescription.net">viagra without a doctor prescription
</a> - cephalexin antibiotics photoallergic cialis order from
cialis genu...8093

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama