ahoj a


ahoj ah

Památková komise: Lidé se musí naučit chránit historické klenoty

13. května 2009 v 20:56 | Tereza Holanová |  vybrané institucePočátky Komise památkové péče (KPP) v Moravské Třebové sahají do roku 1954, kdy byla zřízena tzv. Rezervační komise.V roce 1958 byl vydán zákon o památkách č. 22/1958 sb., Moravská Třebová byla zařazena mezi městské památkové rezervace a dle zákona se stalo povinností města ustanovit Komisi památkové péče, ta byla ustanovena 10. 6. 1959.

Tato organizace funguje jako poradní orgán městského úřadu. Nemá tedy rozhodující hlas, vyjadřuje pouze názor při schvalování dotací na jednotlivé památkové akce, podává návrhy na opravy památek. Zpočátku bylo pro komisi mnohem obtížnější realizovat své záměry, než je tomu dnes. Jak tvrdí současný předseda KPP, Miloslav Kužílek, od roku 1990 je komisi věnováno stále více pozornosti (na počátku devadesátých let se v Moravské Třebové uskutečnila Konference historických měst). Za dobu existence KPP se v jejím čele vystřídali čtyři předsedové. Do podvědomí laiků se zřejmě nejvíce vepsal lékař, historik, sběratel grafiky, Dr. Ladislav Loubal. Jeho celoživotní zájmy (sběratelství grafiky, vztah ke kulturnímu životu, publikace historických článků) mu zajistily kontakty s nejrůznějšími významnými osobnostmi z umělecké i vědecké branže. L. Loubal se zasloužil o zvýšení historické prestiže Moravské Třebové i o přiblížení místních památek široké veřejnosti.

Od roku 1994 pracuje jako předseda Miloslav Kužílek. V období před svým předsednictvím členem KPP nebyl, s komisí však spolupracoval a projevoval zájem o město i o stav jeho památek Jako člen Krajské finanční komise v Hradci Králové usiloval o získání prostředků na drobné opravy ve městě.

Komise památkové péče je v současnosti devítičlenná. "Mým cílem bylo, aby do komise patřili lidé z co nejvíce oblastí. Učitelé, administrativní pracovnice, představený Františkánského kláštera - řada památek ve městě patří církvi, zástupce technických služeb, člen klubu výtvarného umění, v minulosti předseda KPP, Jan Mauler, který zajišťuje grafickou propagaci komise. A samozřejmě nesmím opomenout naši jednatelku, ředitelku muzea, PhDr Janu Martínkovou. Komise v průběhu několika volebních období doznala jen minimum personálních změn, což se mimo jiné odrazilo v kvalitě práce jednotlivých členů.", tvrdí M. Kužílek. Pracovníci KPP se schází každý měsíc, aby projednali plnění programu, který na počátku kalendářního roku předkládají radě města. Práce a zájmy komise a města jsou tedy silně provázány.

V současnosti obohacuje KPP svoji činnost o nejrůznější akce, které obyvatelům přibližují minulost a historii města, napomáhají změnit pasivní zájem o památky na aktivní. Komise též usiluje o to, aby si občané Moravské Třebové uvědomili nutnost péče o hodnotné historické klenoty, na něž je město bezesporu bohaté, a pomáhali je chránit.

Mezi aktivity KPP patří pořádání tzv. "Vlastivědného odpoledne", které se každoročně koná v měsíci září (v rámci Dnů evropského kulturního dědictví) na nejrůznějších místech města, jež mají historickou hodnotu. V uplynulých letech tak byly širokému publiku přiblíženy Křížový vrch, moravskotřebovský zámek, klášter či radnice. Dále KPP pořádá již devět let fotosoutěž "Moravská Třebová, jak ji neznáme", jejíž úroveň se rok od roku zvyšuje.

Ti, kteří chtějí porovnat stav památek v Moravské Třebové se stavem památek v místech, která kdysi patřila do třebovského panství nebo je vlastnil některý z rodů, jemuž Třebová patřila, se mohou jednou za rok vydat na zájezd pořádaný KPP. Destinacemi těchto "výletů za poznáním" byly např. hrad Sovinec, Úsov, Kunštát na Moravě nebo Nový hrad u Blanska.

Kromě těchto "tradičních" akcí se členové komise spolupracují např. při "Dnech mobility", kdy zajišťují průvodcovskou službu pro obyvatele domova důchodců odkázaných na invalidní vozíky a umožňují i jim poznat některé historické objekty ve městě. KPP také poskytuje bezplatnou průvodcovskou činnost (kterou jinak provozuje Informační centrum). Pokud si zvolíte za průvodce člena KPP, čekejte velmi podrobný výklad o moravskotřebovských památkách, díky němuž se dozvíte spoustu - jinak nedostupných - informací a zajímavostí.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama