ahoj a


ahoj ah

V historii není jediný případ, kdy by papírové peníze skončily dobře

12. dubna 2010 v 12:40 | T. H. |  vybrané instituce

Napsané pro investiční číslo Studentského listu

Fáze, kdy začne mít o komodity zájem široká veřejnost, nás teprve čeká, myslí si analytik společnosti Colosseum Štěpán Pírko. Jak se budou ceny surovin vyvíjet v příštích letech a jak úspěšně investovat, se dočtete v následujícím rozhovoru.


Jaký mají Češi přístup k investování do komodit?
Za řadu let, co komodity obchoduji, se komodity postupně zařadily mezi poměrně  běžné nástroje českého investora. Zájem neustále roste. 

O jaké suroviny se lidé v Česku zajímají?
Nejvíce o nejznámější komodity jako je zlato či další drahé  kovy a samozřejmě o ropu. Poměrně obchodované jsou zemědělské plodiny jako například kukuřice, sója nebo pšenice, které nabízejí zajímavé pohyby a velikosti marginů jsou zde přijatelné. 

Změnil se nějak přístup Čechů v posledních letech? 
Český komoditní obchodník je stále vzdělanější a náročnější. Je to do značné míry způsobeno velkou nabídkou literatury, webů, seminářů a dalších informací. Dále za to může stále širší nabídka různých investiční nástrojů pro obchodování komodit i souvisejících služeb. 

Jaké znalosti musí jedinec mít, aby se mu investice do komodit vyplatila? 
Objemem získaných informací i praxe bych to přirovnal k tříleté vysoké škole následované tříletou praxí. Samozřejmě, že někdo je schopen tuto cestu ujít dříve, někdo později a řada lidí vůbec. Ukazuje se také, že pro úspěšné obchodování jsou spíše než nadprůměrná inteligence důležité charakterové vlastnosti jako je třeba sebekontrola, vůle a trpělivost. 

Souhlasíte s názorem, že je vhodnější investovat do více položek než do jedné?
Jedno burzovní  rčení říká, že diverzifikace je jeden z mála obědů zdarma, které existují. Investovat do jedné položky není příliš vzdálené od vsazení na černou nebo červenou v kasinu.

Jak by měl postupovat jedinec, který bude mít o spekulativní obchod zájem? 
Nejdůležitější je, aby posoudil tři věci: finanční možnosti, časové možnosti a úroveň znalostí a zkušeností. Podle odpovědi na tyto tři otázky se pak může rozhodnout mezi tím obchodovat zcela samostatně, obchodovat s pomocí osobního makléře nebo dát peníze do správy. Zcela samostatné obchodování si může dovolit jedinec se znalostmi i časem. Obchodování s asistencí je vhodné pro začátečníky nebo lidi, kteří nemají čas všechno sledovat. Do správy dávají obvykle peníze lidé, kteří nemají čas nebo ambice obchodovat sami. S rozhodnutím, který typ služby využít, musí poradit každý zkušený broker.

Komoditní boom teprve přijde

Se spekulativními obchody souvisejí i četná rizika. Můžete vyjmenovat ta zásadní? 
Hlavní  riziko spojené s obchodováním s komoditami spočívá ve vysokém pákovém efektu. S relativně malou částkou lze snadno ovládat zhruba desetkrát až dvacetkrát větší investice. To je nutné si uvědomit při rozhodování o množství, které budete obchodovat. Obchodování s komoditami samotnými je méně riskantní než obchodování s akciemi, riziko vytváří pouze zmíněná finanční páka. Řada lidí se snaží své peníze "maximálně využít" a vystavuje se tak nadměrnému riziku. Určitá umírněnost na tomto místě přináší lepší dlouhodobý výsledek. 

U kterých komodit lze podle vás odhadnout budoucí vývoj její ceny? 
Jedna věc je správně odhadnout budoucí vývoj a druhá je, zda na tom vyděláte. I když se to tak na první pohled nezdá, není to totéž. Jde o to prodělat co nejméně, když se spletete, a naopak vydělat co nejvíce, když máte pravdu. V tom spočívá úspěch obchodování na burze, nejen s komoditami. Jinými slovy, pro úspěch na burze je stejně důležitá schopnost odhadnout budoucí vývoj jako řízení rizik. Překvapuje mě, kolik lidí se tímto vůbec nezabývá a soustředí se pouze na odhad budoucího směru. Přitom bez této elementární statistiky nemáte šanci.  

Jsou už nejhorší propady cen za námi nebo očekáváte další pokles? 
Dlouhodobě  očekáváme vítězství inflace nad deflací. Příčina je jednoduchá: současný peněžní systém není podložen ničím hmotným, peníze jsou pouze virtuální, nemají žádnou vnitřní hodnotu jako v době zlatého standardu.

Můžete to vysvětlit podrobněji?
Lidé si myslí, že současný peněžní systém je něco časem prověřeného, co "přeci funguje". Z mého pohledu jde pouze o experiment, který funguje od 70. let 20. století a v historii lidstva není jediný případ, kdy by papírové peníze skončily dobře. Existují obrovské tlaky na státní rozpočty, které budou kolabovat. V takové situaci je velmi reálné, že se bude peněz vytvářet stále více. Hodnota toho, čeho je stejně, bude tedy vyjádřeno v penězích růst. Mezi taková aktiva patří komodity.

Takže ceny půjdou nahoru.
Jsem stále přesvědčen, že velký komoditní boom teprve přijde. O vývoji cen paliv se hovoří poměrně často.

Před ekonomickou recesí se říkalo, že "21. století bude stoletím komodit". Platí toto tvrzení i v současné době? 
Určitě  platí. I když se Evropa i USA dostaly kvůli předlužení do období stagnace nebo nízkého růstu, zbytek světa roste. Jde zejména o Asii, ale i jiné regiony, například Austrálii nebo Jižní Ameriku. Zvyšující se počet obyvatel a jejich bohatnutí vede k větší spotřebě komodit a v řadě případů je jejich produkce omezená nebo obtížně zvýšitelná. Jsem přesvědčen, že komodity ještě neřekly své poslední slovo a že fáze euforie, kde lze vydělat nejvíce peněz za nejkratší dobu, je teprve před námi. 

Zlato má výlučné postavení

Ceny zlata v době krize rostly. Znamená to, že jej lidé stále chápou jako stabilní ekvivalent peněz? 
Zlato se skutečně  projevilo jako nejlepší investice v době krize. Toto chování jsme předpokládali a také jsme díky tomu dokázali ochránit naše portfolia. Zlato má řadu vlastností, které byly v historii vždy ceněné a v krizích zejména.

Jaké například?
Jde o hodnotu, která není ničím závazkem. Množství zlata také nelze snadno zvýšit jako v případě peněz. To jej odlišuje od peněz, dluhopisů, akcií a dalších aktiv. Pozoruhodné je, že si zlato drželo hodnotu, i když ostatní komodity padaly o desítky procent. To potvrzuje jeho výlučnost coby reálných peněz.

Očekáváte u zlata v souvislosti s hospodářským oživením propad ceny? 
Naopak. Velká  část poptávky je tvořena šperkařstvím, které při hospodářském oživení bude odběry zvyšovat. Také čekáme, že při obnovení globálního ekonomického růstu bude tlačena vzhůru inflace a ta zlatu vždy prospívá. V této fázi dlouhodobého ekonomického cyklu zlato vždy roste. Domnívám se, že bude cena zlata růst jak při inflaci, tak i deflaci, která by byla spojena s bankroty státních rozpočtů. 

Může přijít "zlatá  bublina"? Co by to přesně znamenalo? 
Dlouhodobé  býčí trendy mají tři fáze. První fáze je "popírání". Naprostá většina lidí o dané investici buď vůbec neví a když už o ní slyší, bez přemýšlení ji odmítnou. V komoditách je to například období od roku 1999 zhruba do roku 2005. V té době se o komoditách prakticky nevědělo a investovali do nich pouze zasvěcení, i když výnosy patřily k nejvyšším ze všech aktiv. Druhá fáze je "přijetí". Profesionální investoři již ve větším začínají do aktiva investovat a přidává se veřejnost. To je v komoditách fáze do roku 2008, v akciích do poloviny 90. let. Poslední fází je "euforie". V této obvykle velmi krátké době se do aktiva nahrnou všichni a o výhodnosti této investice se baví i taxikáři a uklízečky. Domnívám se, že široká participace veřejnosti v komoditách nás teprve čeká a to nejzajímavější tedy leží ještě před námi. 

Chovala se v krizi i jiná komodita podobně jako zlato? 
Ne. Zlato má opravdu výlučné postavení mezi komoditami i dalšími investicemi. Jako jediné ze všech komodit od počátku krize překonalo předkrizové rekordní hodnoty. Tedy s výjimkou cukru, kde však byla mimořádná situace kvůli současné neúrodě ve všech největších pěstitelských oblastech světa. 

Jak se jinak vyvíjely ceny zemědělských plodin a jaký vývoj očekáváte? 
Ceny zemědělských komodit zažily v minulých několika letech doslova jízdu na horské dráze. Od roku 2006 rostly a trend kulminoval na jaře a v létě roku 2008, kdy se zhodnocení počítalo i ve stovkách procent a většina zemědělských komodit stanovila nové historické rekordy. Pak ale přišla ekonomická krize a v tomto sektoru se navíc ještě přidaly velké oseté plochy a příznivé počasí, které způsobily kolaps cen, který trvá dodnes. Aktuálně však vidíme v tomto sektoru opět zajímavou příležitost. Poptávka roste a produkce nestíhá, u některých komodit je poměr zásob k roční spotřebě opět velmi nízko. To je výbušná směs, která může znovu explodovat, zejména při náhlé nepřízni počasí.
 


Komentáře

1 Honza | Web | 7. července 2012 v 20:19 | Reagovat

Jaká je prognóza u ceny zlata? Vypadá to, že pomalu praská "zlatá bublina", protože za poslední rok cena v dlouhodobém měřítku klesá - viz http://www.kurzy.cz/komodity/nr_index.asp?A=5&idk=87&od=29.9.2003&curr=USD&unit=&lg=1 Je tedy do budoucna výhodné nyní do zlata investovat, nebo se raději poohlédnout po něčem jiném. Zlato bylo vždy bráno za určitou jistotu, ale nyní si nejsem zcela jist, zda to tak je.

2 Martin | E-mail | Web | 23. února 2015 v 16:05 | Reagovat

Investuji pravidelně do zlata, finančním tokům nevěřím tolik jako zlatu.

3 Jan | E-mail | Web | 29. května 2015 v 10:19 | Reagovat

Investice do zlata, pravidelně investuji.

4 ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 17:32 | Reagovat

buy ranitidine

5 mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 8:49 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

6 mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 18:23 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

7 download | E-mail | Web | 31. března 2018 v 17:58 | Reagovat

Hello good sait

8 smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 12:42 | Reagovat

come smettere di fumare in 5 giorni

9 I found it | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 15:35 | Reagovat

riuscire a smettere di fumare

10 view | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 10:42 | Reagovat

Buy Essay Germany | Essay Writing Service in Germany

11 Buy Essay Canada usasp | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 11:28 | Reagovat

Buy Essay Canada

12 Smettere Di Fumare Velocementeusasp | E-mail | Web | 21. dubna 2018 v 20:16 | Reagovat

Smettere Di Fumare Velocemente

13 Radek | Web | 22. června 2019 v 8:06 | Reagovat

Skvěle napsaný článek. Mně se například za poslední dobu doma nastřádalo celkem dost peněz, tak přemýšlím nad tím, že bych je možná také raději měl v podobě nějakého drahého kovu, než v papírové podobě. Docela mě zaujaly například platinové slitky.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama