ahoj a


ahoj ah

norské ozvěny

Norsko a Evropský hospodářský prostor

15. května 2008 v 9:28 | Tereza Holanová
O vytvoření Evropského hospodářského prostoru Norsko dlouhodobě usilovalo a od roku 1989 aktivně vedlo na toto téma diskuse. Samotný Evropský hospodářský prostor (EHP, anglicky EEA - European economic area) vznikl v říjnu 1991. U jeho zrodu stály Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Důvod založení je snadno odhadnutelný. Země chtěly vytvořit prostor, ve kterém by platily čtyři základní ekonomické svobody - volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu.

Norsko a Evropské sdružení volného obchodu

15. května 2008 v 9:23 | Tereza Holanová
Organizaci Evropské sdružení volného obchodu (ESVO, anglicky EFTA - European free trade agreement) založilo v roce 1960 sedm států: Norsko, Dánsko, Švédsko, Velká Británie, Portugalsko, Švýcarsko, Rakousko. Zakládajícím dokumentem byla Stockholmská konvence (v roce 2002 došlo k její reformulaci). Zde byly stanoveny základní cíle sdružení, především liberalizace vzájemného obchodu mezi členskými zeměmi.[1]

Norsko a Evropská unie

15. května 2008 v 9:17 | Tereza Holanová
V roce 1962 podalo Norsko spolu s Velkou Británií, Dánskem a Irskem přihlášku do Evropského hospodářského prostoru (EHS). Stávající členové, zejména Francie, se bály přílišného přílivu Britů; Charles de Gaulle uplatnil právo veta a země byly odmítnuty.[1]
Ty samé státy podaly v roce 1967 přihlášku do EHS znovu. Zatímco Velká Británie, Dánsko a Irsko v roce 1973 do EHS skutečně vstoupily, Norové se v celonárodním referendu (1972) vyjádřili záporně (53,6%). Vláda tedy smlouvu o vstupu parlamentu k ratifikaci nepředkládala a Norsko zůstalo nadále pouze členem ESVO.[2]
 
 

Reklama